Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương

Bigsoft HRM

 

Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương Bigsoft_HRM áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp nhà nước cũng như các đơn vị kinh tế tư nhân, không hạn chế số lượng hồ sơ nhân sự.

Cung cấp giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt theo hướng đơn giản hóa công tác quản lý Hồ sơ Nhân sự - Tiền lương - Chấm công. Cung cấp đầy đủ các công cụ để tạo lập, tổ chức, lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin về nhân sự.

 

1. Những lợi ích khi sử dụng phần mềm Nhân sự - Tiền lương BigSoft HRM:

Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng, không đòi hỏi người sử dụng hiểu biết nhiều về tin học.

Phần mềm giúp cho việc quản lý hồ sơ được chính xác, nhanh chóng, giảm thiểu việc phải ghi chép trên giấy tờ.

Hệ thống báo cáo với những tùy chọn đa dạng giúp cho việc thống kê tình hình nhân sự, tiền lương một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình nhân sự một cách khái quát và cụ thể, từ đo đưa ra những chiến lược củng cố nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đơn vị.

Quá trình triển khai phần mềm nhanh chóng, chi phí thấp, hiệu quả sử dung cao.

 

 

2. Các phân hệ của phần mềm:

Phân hệ quản lý Lý lịch:

Quản lý các thông tin lý lịch như (Sơ yếu lý lịch, chức vụ công tác đã qua, quan hệ gia đình, lịch sử bản thân...).

Phân hệ quản lý quá trình công tác:

Thực hiện cập nhật, thay đổi, quản lý quá trình công tác của người lao động

Phân hệ quản lý quá trình học tập đào tạo:

Quản lý quá trình học tập, đào tạo của người lao động trong suốt quá trình công tác.

Phân hệ quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật:

Quản lý các hình thức khen thưởng, kỷ luật của người lao động.

Phân hệ quản lý lương:

Quản lý các thông tin mã ngạch, bậc, hệ số lương, % vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, ưu đãi nghề...

Phân hệ quản lý hệ thống

Quản lý, tùy chỉnh các chức năng hệ thống

3. Công nghệ áp dụng trong phần mềm

Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

Phát triển trên nền ngôn ngữ lập trình .NET

Cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Dowload bản dùng thử

 

CÁC PHẦN MỀM KHÁC

 

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng, bar cafe, karaoke

Phần mềm quản lý nhà thuốc